Uczestnicy zajęć dedykowanych dzieciom i młodzieży z Ukrainy składają następujące dokumenty:

4. Kserokopia nadania numeru PESEL z wbitym statusem UKR

————————————————————————————————————-

Wersje edytowalne dokumentów:

——————————————————————————————————————–

Regulamin uczestnictwa w zajęciach:

——————————————————————————————————————-

Strony: 1 2