Na program kształcenia złożą się trzy tematy wiodące w ramach których zaplanowano zajęcia realizujące każdy z opisanych niżej modułów. Scenariusze zajęć mają przedstawiać zastosowania matematyki w różnych dziedzinach życia codziennego i innych naukach; pobudzać u dzieci wyobraźnię matematyczną i chęć eksperymentowania w tej dziedzinie; dzieciom, które z różnych względów nie lubią matematyki (nudna, trudna, odtwórcza) mają pokazać, że rozwiązywanie problemów matematycznych może być frapującą przygodą i wymaga wyobraźni; przybliżać na czym polega praca matematyka. Udział osób dorosłych w 2 modułach ma wzmocnić planowane efekty: wspólna nauka dziecka z opiekunem pomoże przezwyciężyć obawy przed matematyką. Tematyka zajęć wykracza poza materiał szkolny; celem jest prezentacja wybranego pojęcia/problemu z matematyki wyższej w sposób zrozumiały i atrakcyjny dla dzieci i (w przypadku 2 scenariuszy) dla osób dorosłych. Wymaga to opracowania niestandardowych metod dydaktycznych i dobrania odpowiednich pomocy naukowych. Część z nich mają stanowić przedmioty codziennego użytku (których nie kojarzy się z matematyką, wykorzystane na zajęciach przedmioty mają zaskakiwać uczestników), częścią będą gadżety zaprojektowane przez autorów scenariuszy, możliwe do samodzielnego wykonania (z ogólnie dostępnych elementów) lub wydrukowania na drukarce 3D.

Program kształcenia dla uczniów klas czwartych szkoły (Kalejdoskop Matematyczny 4.0) podstawowej został podzielony na trzy moduły: Imaginarium 4.0, Eksploratorium 4.0 oraz Psoty Matematyczne 4.0.  Moduł Imaginarium 4.0 służy rozwijaniu wyobraźni przestrzennej i wspomaga wizualizację obiektów matematycznych. Eksploratorium 4.0  ma pokazać matematykę w akcji. Dzieci w wieku 10-11 lat w ramach tych zajęć będą stosowały metodę dotknij spróbuj eksperymentuj zobacz z wykorzystaniem wszystkich zmysłów (sensoplastyka). Na zajęciach realizowanych w ramach modułu Psoty Matematyczne 4.0 uczestnicy będą projektować i testować gry logiczne i matematyczne, poznawać szczególnie piękne i interesujące obiekty matematyczne. Zajęcia przewidziane są w grupach 20 osobowych. W przypadku dwóch scenariuszy przewidziano udział osób dorosłych.

Program kształcenia został podzielony na trzy moduły: Imaginarium 7.0, Eksploratorium 7.0 oraz Emporium 7.0. Moduł Imaginarium 7.0 służy rozwijaniu wyobraźni przestrzennej i wspomaga wizualizację obiektów matematycznych. Eksploratorium 7.0  ma pokazać matematykę w akcji. Młodzież w wieku 13-15 lat w ramach tych zajęć będzie stosowała metodę dotknij spróbuj eksperymentuj zobacz z wykorzystaniem wszystkich zmysłów (sensoplastyka). Na zajęciach realizowanych w ramach modułu Emporium 7.0 uczestnicy będą projektować i testować gry logiczne i matematyczne, poznawać szczególnie piękne i  interesujące obiekty matematyczne. Zajęcia przewidziane są w grupach 20 osobowych. W przypadku dwóch scenariuszy przewidziano udział osób dorosłych.

Program kształcenia dla uczniów klas drugich liceum ogólnokształcącego (Kalejdoskop Matematyczny L.0) został podzielony na trzy moduły: Imaginarium L.0, Eksploratorium L.0 oraz Emporium L.0. Moduł Imaginarium L.0 służy rozwijaniu wyobraźni przestrzennej i wspomaga wizualizację obiektów matematycznych. Eksploratorium L.0  ma pokazać matematykę w akcji. Młodzież w wieku 17-19 lat w ramach tych zajęć będzie stosowała metodę dotknij spróbuj eksperymentuj zobacz z wykorzystaniem wszystkich zmysłów (sensoplastyka). Na zajęciach realizowanych w ramach modułu Emporium L.0 uczestnicy będą projektować i testować gry logiczne i matematyczne, poznawać szczególnie piękne i interesujące obiekty matematyczne. Zajęcia przewidziane są w grupach 15 osobowych.