e-mail.: juzyniec@pk.edu.pl

Instytut Matematyki, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki 
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki        
Ul. Warszawska 24,
31-155 Kraków                                                                         ,

Tel. 12 628 29 80 (sekretariat Instytutu)

Kierownik projektu: dr Mariusz Jużyniec