Powierzchnie prostokreślne są ważną klasą powierzchni, znajdującą wiele zastosowań w technice, architekturze i budownictwie. Przekrycia (powierzchnie dachów) zbudowane z takich powierzchni są wynikiem ruchów linii prostej (prostej tworzącej) po krzywej kierującej.

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak takie powierzchnie skonstruować – wykonają samodzielnie modele powierzchni prostokreślnych, usłyszą o ich zastosowaniach oraz nauczą się rozpoznawać je w otaczającym ich świecie.

Oto ciekawe zastosowania matematyki!

Chłonie kominowe – przykłady hiperboliod (zdjęcia na licencji CC0)
Dach oraz ściany budynku są przykładami powierzchni prostokreślnych. Na zdjęciu projekt budynku autorstwa Courtesy of NL Architects.
Gwinty jako przykłady helikoid.
Szkoła parafialna Sagrada Familia. Jej dach jest przykładem pięknego zastosowania matematyki.
By Canaan – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3755929
Dach szkoły parafialnej Sagrada Familia (autor zdjęcia nieznany).
Sagrada Familija od wewnątrz (autor zdjęcia nieznany)
http://www.grad.hr/sgorjanc/Links/perspektiva/predavanja/konoidi/slike.html