Uczestnicy zajęć dedykowanych dzieciom i młodzieży z Ukrainy składają następujące dokumenty:

4. Kserokopia nadania numeru PESEL (preferowane) lub kserokopia stron paszportu potwierdzająca status uchodźcy (w przypadku braku dokumentu nadania numeru PESEL)

————————————————————————————————————-

Wersje edytowalne dokumentów:

——————————————————————————————————————–

Regulamin uczestnictwa w zajęciach:

——————————————————————————————————————-

Strony: 1 2