Poniżej dokumenty archiwalne, dotyczące zajęć prowadzonych w ramach umów z gminami:

Uczestnicy zajęć składają następujące dokumenty:
  • dzieci i młodzież: Załączniki 1a, 2a i 3,
  • osoby dorosłe: Załączniki 1b, 2b i 3.

Terminy składania dokumentów zostały wskazane w regulaminie rekrutacji.

Strony: 1 2