Krzywa jest jednym z najważniejszych pojęć nie tylko w matematyce, ale także w fizyce, astronomii i architekturze. Jest też jednym z niewielu pojęć matematycznych, których używa się w języku potocznym i których intuicyjne zrozumienie nie sprawia nikomu problemu. Ponadto, nie umniejszając walorów praktycznych krzywych oraz ich zastosowań, są one po prostu przyjemne dla oka. Nie bez powodu włoski matematyk Guido Grandi w 1728 roku nazwa je „kwiatami geometrii”.

O tym co ma wspólnego parowóz z matematyką uczestnicy dowiedzą się na warsztatach.
Źródło: licencja CC0

Warsztaty pt. „Prosto o krzywych” skierowane są do młodzieży szkolnej w wieku 13-15 lat o różnym poziomie wiedzy i zdolności matematycznych, a ich głównym celem jest odkrywanie piękna krzywych.

Antena paraboliczna jako przykład zastosowania matematyki.
Źródło: licencja CC0

Zakres tematyczny warsztatów wychodzi poza program szkoły podstawowej i może być traktowany jako wstęp do poznania w czasie dalszej edukacji najbardziej znanych krzywych i ich równań. Tematykę warsztatów można także wykorzystać do omówienia pojęcia prostej stycznej i normalnej, pojęcia odległości czy też trajektorii ruchu punktu materialnego.

Jakim torem porusza się kula wystrzelona z armaty?
Źródło: licencja CC0

Warsztaty dają też możliwość wprowadzenia w naturalny i intuicyjny sposób pojęcia obwiedni rodziny prostych. Współczesna matematyka dostarcza wielu, często bardzo zaawansowanych narzędzi do badania krzywych, a programy komputerowe wspomagają wyobraźni coraz lepszymi wizualizacjami. Nie trzeba i nie można z nowymi technologiami
konkurować, tym bardziej, że komputery są obecnie naturalnym środowiskiem dzieci i młodzieży. Dlatego w scenariuszu wykorzystane są rysunki i interaktywne animacje krzywych, wykonane głównie w programie GeoGebra.
Główną intencją warsztatów jest jednak zapoznanie uczestników z metodami kreślenia krzywych przy użyciu tradycyjnych materiałów i przyborów jak linijki, ekierki, kredki, sznurki.

Krzywe wykreślane przez gwiazdy.
Źródło: licencja CC0